S.N. Title Submitted By Published Date
1. आ.व २०८१। ०८२ का लागी यस फार्ममा आवश्यक पर्ने दाना चोकर खरिद सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको बोल पत्र आवह्वान सम्बन्धी सूचना । GDF Chitlang 2024-06-02 View Notice
2. राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना GDF Chitlang 2023-06-19 View Notice
3. bid GDF 2022-01-11 View Notice
4. सिलबन्दि दरभाउपत्रको सूचना GDF 2021-12-23 View Notice
5. bid GDF 2021-11-17 View Notice
6. bid GDF 2021-10-31 View Notice
7. Goods Tender 2020-08-16 2020-08-17 View Notice
Website Views: